Konsultacje do czasu rozpoczęcia semestru letniego

dr hab. Anna Granat

13.02.2020

Informuję, że do czasu rozpoczęcia semestru letniego konsultacje będę odbywała w poniedziałki 17.02.2020 r. i 24.02.2020 r. od 9.00 do 11.00 w p. 204.