Konsultacje

dr Ewelina Kancik-Kołtun

14.09.2020

Szanowni Państwo,

moje konsultacje w sesji poprawkowej odbywać się będą  na platformie MS Teams, 

15.09.2020 - godz. 16.00-17.00

22.09.2020 - godz. 17.00-18.00

link do konsultacji: 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af9e6d3fdc6954602867691d2f1a9fedb%40thread.tacv2/conversations?groupId=53bddd37-40bd-4b0b-83cf-0605e26cf36a&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

 

Zapraszam serdecznie