Kody do zajęć w semestrze letnim 2020/2021

dr Dorota Maj

22.02.2021

Szanowni Państwo,

poniżej przesyłam informację o kodach do przedmiotów prowadzonych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021.

Z wyrazami szacunku,

Dorota Maj

1) Stosunki międzynarodowe, 1 rok, I stopień -  Współczesne ruchy polityczne (wykład) - kod nf4v5qq

2) Stosunki międzynarodowe, 1 rok, I stopień - Współczesne ruchy polityczne (ćwiczenia, wszystkie grupy) - kod xplzly1

3) Stosunki międzynarodowe, 2 rok, I stopień - Religie i związki wyznaniowe (ćwiczenia) - kod 88420ew

4) Bezpieczeństwo narodowe, 3 rok, I stopień (studia stacjonarne) - Subkultury we współczesnych społeczeństwach - kod r6h8kmd

5) Bezpieczeństwo narodowe, 3 rok, I stopień (studia niestacjonarne) - Subkultury we współczesnych społeczeństwach - kod 2yce5zf

6) Społeczeństwo informacyjne, 1 rok, I stopień - Nowe ruchy społeczne i polityczne w sieci - kod: y2haavl

7) Politologia, 1 rok, II stopień - Ruchy społeczne i polityczne (ćwiczenia) - kod: vu2g14q