Egzamin z przedmiotu "Społeczeństwo obywatelskie"

dr hab. Krystyna Leszczyńska

11.02.2019

Szanowni Państwo - studenci III go roku Dziennikarstwa i komunikacji społecznej,

informuję, że egzamin z przedmiotu "Społeczeństwo obywatelskie" odbędzie się w dniu 12 lutego br. (wtorek) o godz. 10.00

w sali nr 110.

Egzamin będzie miał formę pisemną.

 

Osoby, które nie przystąpią do egzaminu w dniu 12 lutego br. będą mogły przystąpić do egzaminu w sesji poprawkowej.

 

dr hab. Krystyna Leszczyńska prof UMCS