Dodatkowe konsultacje, pok. A.5.61

dr hab. Katarzyna Krzywicka

18.06.2022

Zainteresowanych zapraszam na dodatkowe konsultacje w dniu 20 czerwca (poniedziałek),
godz. 11.00-13.00, pok. A.5.61, IV piętro, Wydział Politologii i Dziennikarstwa.