Bezpieczeństwo społeczności lokalnych

dr Agnieszka Ziętek

22.04.2021

Szanowni Państwo, Bezpieczeństwo narodowe II rok, 

Informuję, że ćwiczenia z przedmiotu Bezpieczeństwo społeczności lokalnych rozpoczynają się w następujących terminach:

- grupa CA I, wtorek, 4 maja, godz. 18.00. Link do zespołu na MST: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aa0ee176f3f0e427c881e5a76e1f8f056%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=11e49b01-f4d5-4878-97f0-de843d2dfb6a&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

 

- grupa CA II, środa, 28 kwietnia, godz. 18.00. Link do zespołu na MST:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ade7dfc8ab29f4b17ac8499ef1c218066%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=cb5a34ed-25c0-4648-b6d1-2d3913fb79bb&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

 

Proszę o zapisywanie się do zespołów. 

Agnieszka Ziętek