Bezpieczeństwo narodowe, studia niestacjonarne, II stopnia, zajęcia online

dr hab. Konrad Pawłowski

16.04.2020

Szanowni Państwo,

     Wykłady i ćwiczenia z przedmiotu czynności operacyjno-rozpoznawcze w polityce bezpieczeństwa państwa będą prowadzone w wersji online.

    Zajęcia będą prowadzone w programie MS Teams w normalnych terminach tj. w terminach przewidzianych w planie zajęć.

    Uprzejmie proszę o zalogowanie się do kursu online pt. czynności operacyjno-rozpoznawcze w polityce bezpieczeństwa, 18 kwietnia i 21 maja - wg planu, 7 czerwca, godz. 10.10:13.25,

z wykorzystaniem poniższego kodu dostępu: x6x3mo8

     Jeśli z jakiegoś powodu kod nie zadziała, możliwe jest także dołączenie do kursu za pomocą linku: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a627fdd788b15450d8082351a1bef8adb%40thread.tacv2/conversations?groupId=3edc166f-40f3-45f5-86ca-f8381f4faacb&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

 Zaczynamy 18 kwietnia o godz. 8.30.

                                                                   Z wyrazami szacunku,

                                                                                                            Konrad Pawłowski