BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE II st., I rok, Prawo międzynarodowe publiczne wobec problemów bezpieczeństwa

dr hab. Konrad Pawłowski

14.10.2020

Szanowni Państwo,

 

     Stosownie do zarządzenia Nr 73/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, informuję, że zajęcia ćwiczeniowe z przedmiotu prawo międzynarodowe publiczne wobec problemów bezpieczeństwa będą realizowane w formule zdalnej (online).

    Zajęcia będą prowadzone w programie MS Teams w każdą środę w godz. 14.30:16.00.  Uprzejmie proszę Studentów z grupy II o zalogowanie się do grupy ćwiczeniowej Prawo międzynarodowe publiczne wobec problemów bezpieczeństwa CA 2 z wykorzystaniem kodu dostępu: j7pww3p

W czasie zajęć studenci mają obowiązek włączania kamery i korzystania ze słuchawek z mikrofonem.

Grupę II zapraszam na pierwsze zajęcia online w dniu 14 października 2020 r.

Grupę I zapraszam na zajęcia online w dniu 21 października.

                                                                                          Z wyrazami szacunku,

                                                                                                                                 Konrad Pawłowski