Obowiązkowe szkolenia dla studentów I roku 2019/20

mgr Aneta Gęba

16.10.2019

W roku akademickim 2019/2020 studenci I roku są zobowiązani do odbycia szkoleń ogólnouniwersyteckich on-line.

Szkolenia w zakresie:

  • bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • etyki i odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów,
  • przysposobienia bibliotecznego

Link