Konkurs projektów badawczych młodych naukowców i doktorantów na dofinansowanie w ramach dotacji służącej rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

mgr Bohuslav Nutskovskyy

25.07.2018

Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS ogłasza konkurs projektów badawczych planowanych w 2018 r. dla młodych naukowców i doktorantów zgodnie z Wydziałowym regulaminem przyznawania środków na finansowanie badań naukowych w ramach dotacji służącej rozwojowi naukowemu młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.
Wypełnione wnioski (wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej Wydziału) należy składać w dziekanacie Wydziału Pedagogiki i Psychologii pok. 59 do dnia 07.09.2018 r. włącznie (termin wydłużony z uwagi na okres urlopowy).

Osoby zainteresowane proszone są o dokładne zapoznanie się z regulaminem i pobranie odpowiednich wzorów ze strony internetowej Wydziału.


Prodziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej

Dr hab. Anna Dudak, prof. nadzw.