Dodatkowy termin Szkoleń dla studentów pierwszego roku

mgr Bohuslav Nutskovskyy

16.11.2016

Uwaga! Termin dodatkowy zaliczenia szkoleń ogólnouniwersyteckich zostanie otwarty 05.12.2016 r. Osoby, które nie zaliczyły w terminie szkoleń, będą mogły ponownie podejść do zaliczenia.