XLIII Olimpiada Geograficzna - Etap Okręgowy (Lublin, 11-12 lutego 2017 r.)

dr hab. Przemysław Mroczek

10.02.2017

XLIII Olimpiada Geograficzna

Etap okręgowy

  

Program zawodów okręgowych

Lublin, 11-12 lutego 2017 r.

 

Organizator: Komitet Okręgowy Olimpiady Geograficznej w Lublinie

Współorganizatorzy:

 • II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie
 • Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie
 • Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Geograficznego

 

PROGRAM ZAWODÓW 

Sobota, 11 lutego 2017 r.:

 od 10.00: Rejestracja zawodników, II LO im. Hetmana J. Zamoyskiego w Lublinie, ul. Ogrodowa 16

11.00-11.40: otwarcie zawodów II etapu XLIII Olimpiady Geograficznej (sala gimnastyczna górna, I piętro)

11.40-12.00: Przygotowanie do zawodów (sala gimnastyczna górna, I piętro)

12.00-12.45: Zawody pisemne – podejście 1 (sala gimnastyczna górna, I piętro)

Warsztaty dla nauczycieli – dr Paweł Wojtanowicz: W poszukiwaniu „wzoru”
na skuteczną edukację (nie tylko geograficzną)
(s. 114, I piętro)

12.45-13.15: Przerwa – drugie śniadanie (s. 108 - uczniowie, s. 107 – nauczyciele, I piętro)

13.15-14.00: Zawody pisemne – podejście 2 (sala gimnastyczna górna, I piętro)

Warsztaty dla nauczycieli – mgr Iwona Kryczka: Kompetencje coachingowe nauczycieli. Jak rozwijać potencjał ucznia/ uczennicy w szkole? (s. 114, I piętro)

14.00-14.15: Przerwa – kawa/herbata (s. 108 - uczniowie, s. 107 – nauczyciele, I piętro)

14.15-15.00: Zawody pisemne – podejście 3 (sala gimnastyczna górna, I piętro)

Warsztaty dla nauczycieli – dr Grzegorz Janicki: I Polonijna Olimpiada Geograficzna  w USA dla uczniów szkół średnich (s. 114, I piętro)

15.00-15.30: Obiad (Lubelska Izba Lekarska, ul. Chmielna 4)

15.30-18.00: Wycieczka na Stare Miasto (Muzeum Literackie im. Józefa Czechowicza, ul. Złota 3)

18.00-19.00: dr Małgorzata Telecka: Rapa Nui - daleko od wszystkiego (s. 114, I piętro)

19.00-19.30: Ogłoszenie wyników zawodów pisemnych (sala gimnastyczna górna, I piętro)

19.30-20.00: Kolacja (s. 108, I piętro)

20.00: Wspólne wyjście do internatu (zakwaterowanie – Bursa Szkolna nr 3, ul. Weteranów 3)

 

Niedziela, 12 lutego 2017 r.:

7.00-7.15: Wykwaterowanie z internatu

7.15: Wspólne przejście do II LO im. Hetmana J. Zamoyskiego w Lublinie (ul. Ogrodowa 16)

7.40-8.10: Śniadanie (s. 107, I piętro)

8.30-9.00: Zawody, część A „Quiz” (pokój nauczycielski, s. 105, I piętro)

9.00-9.20:Przerwa – kawa/herbata (s. 107, I piętro)

9.30-10.20: Zawody, część B (pokój nauczycielski, s. 105, I piętro)

10.20-11.30: Posiedzenie jury

11.30: Ogłoszenie wyników i zakończenie etapu okręgowego XLIII Olimpiady Geograficznej (pokój nauczycielski, s. 105, I piętro)


KOMITET OKRĘGOWY OLIMPIADY GEOGRAFICZNEJ:

 • dr hab. Jan Rodzik, prof. UMCS – przewodniczący Komitetu Okręgowego i jury
 • mgr Katarzyna Dobek – sekretarz KO i jury
 • dr hab. Teresa Brzezińska-Wójcik, prof. UMCS – juror i przedstawiciel Komitetu Głównego
 • mgr Beata Zielińska – juror
 • dr Katarzyna Mięsiak-Wójcik – juror
 • mgr Iwona Kryczka – juror
 • dr Przemysław Mroczek – juror
 • dr Paweł Pytka – juror
 • dr Joanna Szczęsna – juror
 • dr Paweł Wojtanowicz – juror
 • dr Paweł Zieliński – juror