Wystawa projektów zagospodarowania nowej przestrzeni publicznej położonej przy ul. Zielone Wzgórze w dzielnicy Sławin w Lublinie

dr inż. Anna Polska

17.07.2023

W galerii projektów urbanistycznych WNoZiGP, zlokalizowanej na 2 piętrze budynku B na korytarzu, zostały wywieszone studenckie koncepcje zagospodarowania nowo planowanej przestrzeni publicznej zlokalizowanej w Lublinie, w dzielnicy Sławin przy ul. Zielone Wzgórze.

Projekty zostały przygotowane w semestrze letnim bieżącego roku przez studentów III roku studiów inżynierskich na kierunku Gospodarka przestrzenna w ramach laboratoriów z przedmiotu Projektowanie przestrzeni publicznych.

Teren objęty projektem to obszar dotychczas niezbudowany, który zgodnie z założeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przekształci się wkrótce w nowe osiedle z centralnie położoną  przestrzenią publiczną. Obejmie ona plac, pasaż handlowy oraz kompleks obiektów usługowych. W zgodzie z ustaleniami m.p.z.p. studenci zaproponowali rozwiązania łączące funkcjonalność z czytelną kompozycją i wysokimi walorami estetycznymi całego układu. W projektach pojawiło się wnętrze urbanistyczne, którego posadzka wypełniła się różnego rodzaju obiektami służącymi integracji i rekreacji, zaś pierzeje handlem i usługami. Nie zabrakło rozwiązań innowacyjnych, jak na przykład kino letnie, wielopoziomowa komunikacja, ogrody wodne, ulice nakryte pergolami itd. W swoich koncepcjach studenci uwzględnili również dobre powiązanie miejsca z terenami mieszkaniowymi, dostępność do transportu zbiorowego oraz pobliskich terenów zieleni.

Zapraszam do obejrzenia wystawy.

 

Anna Polska