Uwaga studenci I roku studiów 2 stopnia kierunek Geografia, Geoinformatyka, Turystyka i Rekreacja

dr Jolanta Rodzoś

03.10.2016

Przedmiot przygotowanie pracy dyplomowej/magisterskiej będzie prowadzony począwszy od dnia 17 października 2016 r.