Uwaga studenci I roku II stopnia MGR kierunku gospodarka przestrzenna

dr inż. Anna Sawicka

26.02.2019

Zajęcia laboratoryjne z "Projektowania terenów miejskich i wiejskich" dla I roku II stopnia (mgr) Gospodarki Przestrzennej będą odbywały się co 2 tygodnie, pierwsze zajęcia rozpoczynamy 6 marca. W miarę możliwości prosiłabym o przyniesienie laptopów (będziemy korzystać m.in. z geoportalu).