!!!!Uwaga studenci 1 rok Turystyki i rekreacji I st.- zmiana grup LB !!!!

mgr Dorota Krawczyk

13.03.2019

Ulega zmianie liczba grup LB z 10 na 9.

W Poniedziałek będzie tylko jedna grupa (6 grupa). Osoby, które zapisały sie do drugiej grupy poniedziałkowej (7grupa) proszone są o wybranie odpowiedzniej grupy w czwartek lub piątek. Zmianę grupy proszę konsultować z prowadzącym zajęcia.Liczebność każdej z grup nie może przekraczać 15 os.

W związku z w/w zmianami osoby z  grupy czwartej  KW (Zasoby kulturowe miast..., z prof J. Chodorowskim, czwartek 13:00 - 13:45), które w tym czasie miałyby zajęcia na pływalni (grupa nr 5 po zmienie) proszone są o przejście do   I grupy  (czw. 15:15- 16:00) lub do II grupy ( czw. 14:30-15:15). Liczebność każdej z grup nie może przekraczać 25 os.