Uwaga - II rok Gospodarki przestrzennej, studia inżynierskie

dr inż. Anna Polska

11.05.2017

W dniu 19 maja (piątek) na Auli WNoZiGP, w godzinach 8.45-9.30, odbędzie się spotkanie informacyjne w sprawie podziału II roku Gospodarki przestrzennej na specjalności. Na spotkaniu będą obecni przyszli Promotorzy i pan Dziekan dr hab. Wojciech Zgłobicki.

Anna Polska