Szkolenia realizowane w ramach projektu „Zintegrowany UMCS” - 2018

mgr Monika Banecka

17.10.2018

Zapraszamy studentów Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej do wzięcia udziału w atrakcyjnych szkoleniach realizowanych w ramach zadania 4 Program rozwoju kompetencji dla studentów Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, które zaplanowane zostały w projekcie „Zintegrowany UMCS” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Jest to doskonała szansa na wzmocnienie swoich kompetencji zawodowych, co w konsekwencji pozwoli na lepsze przygotowanie do wejścia na aktualny rynek pracy.

W szkoleniach mogą wziąć udział studenci:

 1. ostatnich dwóch semestrów studiów stacjonarnych I albo II stopnia WNoZiGP z kierunków
 • Geografia
 • Geoinformatyka
 • Turystyka i rekreacja
 1. ostatnich trzech semestrów studiów stacjonarnych I stopnia albo ostatnich dwóch semestrów studiów stacjonarnych II stopnia WNoZiGP z kierunku
 • Gospodarka przestrzenna

Każdy uczestnik projektu otrzyma ok. 166 h wsparcia, na które składać się będą:

 1. Bilans kompetencji
 2. Certyfikowane szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji
 3. Praktyczne zadania zawodowe dla studentów realizowane w formie projektowej
 4. Wizyty studyjne
 5. Forum branżowe

Zadania projektu realizowane będą w ramach czterech ścieżek kształcenia, które są dopasowane tematycznie do kierunków studiów:

 • GEOSpec
 • GEOInfo
 • GEOModelowanie
 • Destination Manager

Rekrutacja trwa w okresie od 17.10.2018 r. do 9.11.2018 r.

Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe można złożyć:

 • u Pani mgr Moniki Baneckiej na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej w pok. 11 D;
 • w biurze projektu w Domu Studenckim Ikar, ul. Czwartaków 15 w pok. 11 (parter).

Szczegółowe informacje dot. zaplanowanych w ramach poszczególnych ścieżek szkoleń oraz działań znajdują się na stronie projektu pod poniższym linkiem:

https://www.umcs.pl/pl/program-rozwoju-kompetencji-dla-studentow-wydzialu-nauk-o-ziemi-i-gospodarki-przestrzennej-zad-4,14769.htm