Szkolenia on-line dla studentów I roku

mgr Monika Banecka

01.10.2018

W roku akademickim 2018/19 dla studentów I roku prowadzone będą w formule on-line szkolenia:

  • Bhp;
  • Etyka i odpowiedzialność ;
  • Przysposobienie biblioteczne.

Szkolenia obejmują osoby, które po raz pierwszy rozpoczynają studia na UMCS w formie stacjonarnej i niestacjonarnej pierwszego, drugiego stopnia (w przypadku gdy nie odbyli tych szkoleń w ramach studiów I stopnia) oraz jednolitych studiów magisterskich.

Szkolenia są obowiązkowe dla w/w studentów rozpoczynających studia na naszej uczeni i zostaną zakończone testami zaliczeniowymi online.  Zaliczenia pojawiają się automatycznie w USOS podczas zimowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej.

W celu rozpoczęcia szkoleń każdy student powinien zalogować się na stronie Wirtualnego Kampusu UMCS:

http://kampus.umcs.pl/

(przy pomocy nazwy użytkownika oraz hasła identycznego jak do systemu USOS)

Wszyscy wymienieni zobowiązani są do zaliczenia szkoleń w terminie:

od 22.10.2018 do 25.11.2018 r.