Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2015/2016 dla studentów i doktorantów

dr Jolanta Rodzoś

15.06.2016

Szanowni Państwo,

Informuję, że wnioski o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2015/2016 dla studentów i doktorantów można składać do dnia 5 września 2016 r w Dziekanacie Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS. Szczegóły dotyczące warunków przyznawania stypendiów znajdują cię na stronie

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia
dr Jolanta Rodzoś