Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok akademicki 2017/18

mgr Katarzyna Jaksim

14.07.2017

Szanowni Państwo,

Informuję, że wnioski o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018 dla studentów i doktorantów można składać do dnia 10 września 2017 roku w Dziekanacie Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS. Szczegóły dotyczące warunków przyznawania stypendiów znajdują cię na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Kierownik Dziekanatu
mgr Katarzyna Jaksim