STUDENCKI KONKURS NA KONCEPCJĘ ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY UL. KOŚCIELNEJ W CZERWONAKU

dr inż. Anna Polska

27.10.2022

Urząd Gminy Czerwonak we współpracy z Towarzystwem Urbanistow Polskich oddział Poznań ogłosił konkurs studencki na koncepcję zagospodarowania terenu przy ul. Kościelnej w Czerwonaku. Regulamin konkursu jest dostepny na stronie TUP oddział Poznań pod adresem:

http://tup.poznan.pl/news/250/16/STUDENCKI-KONKURS-NA-KONCEPCJe-ZAGOSPODAROWANIA-TERENU-PRZY-UL-KOsCIELNEJ-W-CZERWONAKU?fbclid=IwAR1-Ca3RAVV9265o9iBLwAC7I7zoHsPhessTevmz-HFtE_QHwT7lEHEiHd4

Zachęcam do udziału w konkursie.

 

Anna Polska