Studenci kierunku Gospodarka przestrzenna!

dr inż. Anna Polska

27.09.2018

Proszę o jak najszybsze dostarczenie do mnie zaświadczeń o odbyciu praktyki zawodowej.

Anna Polska