Studenci III roku Gospodarki przestrzennej, specjalność Planowanie przestrzenne

dr inż. Anna Polska

10.04.2018

W dniu 11 kwietnia (środa), wykłady z Miejscowego planowania przestrzennego (prowadzone przez A. Polską) i z Projektowania infrastruktury technicznej i drogowej (prowadzone przez E. Pomorskiego) nie odbędą się. Zamiast wykładów proszę wziąć udział w dyskusji publicznej nad projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin. Dyskusja rozpocznie się o godzinie 16.00 w Ratuszu (plac Łokietka 1), w sali posiedzeń Rady Miasta (parter). Udział w spotkaniu traktowany jest jak udział w wykładach.

Anna Polska