Reorganizacja dziekanatu

mgr Katarzyna Jaksim

22.09.2017

Szanowni Państwo,

W zawiązku z reogranizacją dziekanatu zrealizowano przeprowadzkę, w wyniku której od dnia 22.09.2017 r. pracownicy zostali przeniesieni zgodnie z poniiższym zestawieniem:

mgr Katarzyna Jóźwina - pok. 8D

mgr Anna Zasada - pok. 7D

mgr Dorota Pękalska - pok. 7D

Z poważaniem,
mgr Katarzyna Jaksim
Kieronwik Dziiekanatu