Rekrutacja na szkolenia dla studentów ostatnich dwóch semestrów studiów I i II stopnia

mgr Monika Banecka

20.08.2018

Już wkrótce rozpocznie się rekrutacja na szkolenia dla studentów ostatnich dwóch semestrów I i II stopnia Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej w ramach projektu Zintegrowany UMCS – Program rozwoju Kompetencji dla studentów Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.

Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami pod linkiem: https://www.umcs.pl/pl/program-rozwoju-kompetencji-dla-studentow-wydzialu-nauk-o-ziemi-i-gospodarki-przestrzennej-zad-4,14769.htm

Bliższe informacje dotyczące rekrutacji zostaną zamieszczone na stronie Wydziału na początku września.

mgr Monika Banecka
Opiekun merytoryczny

Zadania 4 Program rozwoju kompetencji dla studentów WNoZiGP UMCS