Praktyki zawodowe! - Gospodarka przestrzenna - dr Anna Polska

dr inż. Anna Polska

23.06.2017

Przypominam, że studenci odbywający praktyki zawodowe są zobowiązani do okazania opiekunowi praktyki ze strony Wydziału dowodu ubezpieczenia.

Dostarczenie opiekunowi kopii dowodu ubezpieczenia warunkuje wydanie Państwu umów lub deklaracji rozpoczęcia praktyk.

Anna Polska