Praktyki

mgr Iga Kozłowska

19.05.2020

Szanowni Państwo,

przypominam o obowiązku dostarczenia drogą elektroniczną dokumentacji związanej z praktykami.

Deklaracje/umowy przyjęcia praktykanta w celu odbycia praktyki objętej programem studiów zostały rozesłane w formie skanów pdf do studentów, których praktyka została zaakceptowana przez opiekuna po wprowadzeniu danych do Systemu Obsługi Praktyk na adresy mailowe podane w SOP. Proszę sprawdzić skrzynkę i po wykonaniu kolejnych kroków z instrukcji zamieszczonej w wiadomości odesłać uzupełnioną dekumentację w celu zaliczenia praktyki.

Z wyrazami szacunku,

Iga Kozłowska