Podział II roku Gospodarki przestrzennej (studia inżynierskie) na specjalności i grupy seminaryjne!

dr inż. Anna Polska

21.07.2017

W załączniku znajduje się podział II roku studiów inżynierskich z Gospodarki przestrzennej na specjalności i grupy seminaryjne.

Z przyczyn niezależnych od promotora, grupie Studentów, którzy zapisali się do dr Jana Polskiego może zostać przydzielony inny promotor. Sprawa zostanie wyjaśniona po 24 lipca. Odpowiednia informacja zostanie podana na stronie internetowej Wydziału.

 Anna Polska