Osiągnięcia studentów geoinformatyki

dr hab. Wojciech Zgłobicki

14.06.2017

Poster pt. "Zastosowanie GIS do analizy sieci komunikacji na obszarze województwa lubelskiego" przygotowany przez Ewę Piętak, Weronikę Popławską oraz Kamila Kozika, studentów drugiego roku kierunku geoinformatyka, zajął III miejsce na najlepszy poster konferencji GIS w nauce, która odbyła się w dniach 7-9 czerwca na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Dodatkowo wyróżnienie otrzymał poster zatytułowany: "Wykorzystanie GIS w analizach ruchu rowerowego na terenie miasta Lublin" przygotowany również przez Pana Kamila.

Poster przygotowany również przez Pana Kamila Kozika zajął trzecie miejsce (konkurs na najlepszy referat studencki) na konferencji GIS w inżynierii środowiska organizowanej na AGH w Krakowie (maj 2017).

Studenci są członkami Studenckiego Koło Naukowe Geoinformatyków GeoIT działającego na naszym Wydziale. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym studentom oraz opiekunowi Koła, dr. Łukaszowi Chabudzińskiemu. Życzymy dalszych osiągnięć naukowych i organizacyjnych.