Odznaka Honorowa za Zasługi dla Wynalazczości - dr inż. Miłosz Huber

mgr Katarzyna Jaksim

24.10.2017

W dniu 23 października 2017 r. podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2017/18 pracownicy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odebrali z rąk Jego Magnificencji Rektora UMCS prof. Stanisława Michałowskiego nagrody i odznaczenia za wybitne osiągnięcia. Wśród wyróżnionych znalazł się dr inż. Miłosz Huber z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej , któremu Prezes Rady Ministrów nadała w uznaniu szczególnych zasług w dziedzinie wynalazczości Odznakę Honorową za Zasługi dla Wynalazczości. 

Galeria zdjęć z wydarzenia: http://lublin.wyborcza.pl/lublin/51,48724,22552263.html?i=14