Odwołanie zajęć w auli w dniu 01.10.2018

mgr Katarzyna Jaksim

27.09.2018

Uprzejmie informuję, że w dniu 1 października 2018 z powodu uroczystej immatrykulacji w auli zostają odwołane następujące zajęcia: 

Metody badawcze w turystyce i rekreacji (wykład) – 3 rok Turystyka i rekreacja studia I stopnia

Technologie informatyczne (wykład) – 2 rok Gospodarka Przestrzenna studia I stopnia

Ekonomia, marketing i zarządzanie (wykład) – 2 rok Turystyka i rekreacja studia I stopnia 

Zajęcia z przedmiotu  Logika i etyka dla 1 roku  Geoinformatyki rozpoczął się od 17.X.2018 (zajęcia te w dniu 3.X i 10.X zostały odwołane).