Nie żyje mgr Elżbieta Reder

dr Justyna Dresler

11.08.2016

 

Z GŁĘBOKIM ŻALEM ZAWIADAMIAMY,

ŻE W DNIU 10 SIERPNIA 2016 ROKU ZMARŁA

Ś.†P.

MGR ELŻBIETA REDER

EMERYTOWANY PRACOWNIK ZAKŁADU HYDROLOGII

Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

Odeszła od nas współtwórczyni lubelskiej szkoły hydrograficznej. Jej zainteresowania naukowe koncentrowały się na badaniu źródeł Wyżyny Lubelskiej, których opracowań była inicjatorką. Wykonała pierwsze w Polsce regionalne studium krenologiczne dotyczące wydajności i rozmieszczenia źródeł. Szczególne znaczenie miały również prace wdrażające metodę kartowania hydrograficznego. Wyniki badań zestawiła w wielu publikowanych pracach naukowych oraz w dużym zbiorze materiałów archiwalnych.

Mgr Elżbieta Reder odznaczała się wybitnymi zdolnościami organizacyjnymi, wykazywała wielką odpowiedzialność i dbałość o prestiż oraz dobro Zakładu i Uczelni. Została uhonorowana Srebrnym Krzyżem Zasługi, odznaką „Zasłużony dla Lubelszczyzny”, a także Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Wielką uczynnością i bezinteresownością zaskarbiła sobie szacunek i uznanie kilku pokoleń geografów.

 

Msza żałobna i uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 12 sierpnia 2016 roku o godzinie 1500 na cmentarzu przy ul. Lipowej.

Pracownicy Zakładu Hydrologii