Nagroda im. Jerzego Regulskiego

dr Dagmara Kociuba

18.12.2017

Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Świdnik Miasto Dla Rowerów współpracujące z Wydziałem Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie otrzymało nagrodę im. Jerzego Regulskiego.

Nagrodę ustanowiły w 2016 roku Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich. Jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju w czterech kategoriach: 1) Idea; 2) Realizacja dzieła; 3) Wiedza i upowszechnianie; 4) Aktywność obywatelska.

Projekt "5 lat badań natężenia ruchu rowerowego w 40 tysięcznym mieście Świdniku" Stowarzyszenia Świdnik Miasto dla Rowerów otrzymał NAGRODĘ GŁÓWNĄ w kategorii „Wiedza i upowszechnianie”. W realizację nagrodzonego projektu od 4 lat czynnie zaangażowane jest Studenckie Koło Naukowe Planistów „SmartCity”.

Ceremonia wręczenia Nagród będzie miała miejsce podczas Konferencji Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, która odbędzie się w dn. 11.01.2018 roku w Pałacu Staszica w Warszawie.

Z wyrazami szacunku

Maciej Lubaś                                                                                    Dagmara Kociuba
Świdnik Miasto dla Rowerów                                                  Opiekun SKNP „SmartCity”