Konkurs na grafiki do wydziałowego kalendarza na 2018 rok

dr hab. Przemysław Mroczek

23.01.2017

Uprzejmie informujemy, że hasło robocze przyszłorocznego kalendarza to „Geowizualizacje”. Temat ten jest bardzo pojemny i mieści w sobie szereg graficznych efektów naszych działań, powstających na potrzeby opracowań naukowych, jak też dydaktycznych.

Konkurs skierowany jest także do studentów i absolwentów naszego Wydziału.

Podstawowe wymagania:

  1. Tematyka – hasło zawiera w sobie zarówno tradycyjne opracowania kartograficzne (mapa, plan), jak też „produkty” prac z wykorzystaniem szeroko rozumianych technik GIS (np. wizualizacje 3D), łącznie ze skaningiem cyfrowym. Ważna jest wysoka atrakcyjność wizualna grafik, jak też ich merytoryczna poprawność;
  2. Treść obrazu – powinna być powiązana z zainteresowaniami autora i mieścić się w problematyce pracy lub studiów autora;
  3. Ustalenia techniczne – wysokiej jakości plik graficzny (o rozdzielczości min. 300 ppi (3850x4010 px) wypełniający prostokąt 326x340 mm, w którym dolny margines częściowo przysłaniają piksele uniwersyteckie. Zalecany format: TIFF lub JPG w kolorach CMYK.

Prace oraz ewentualne pytania prosimy kierować na adres loess@poczta.umcs.lublin.pl (P. Mroczek) do dnia 15 października br.

O konkursie będziemy dodatkowo przypominać jeszcze dwukrotnie z końcem bieżącego roku akademickiego i początkiem kolejnego.

Dla autorów wybranych grafik przewidziane są egzemplarze specjalne przyszłorocznego kalendarza.

Warunkiem złożenia kalendarza jest zebranie trzynastu równie atrakcyjnych grafik.

 

Koordynatorzy projektu – dr K. Łucjan i dr P. Mroczek