J. Kuna - odwołane zajęcia 27-30.11.2018

dr Jakub Kuna

26.11.2018

Szanowni Studenci, 

z powodu choroby muszę odwołać następujace zajęcia:
27.11 - I rok Geoinformatyki, Podstawy matematyczne map;

28.11 - III rok TiR, Systemy i analizy przestrzenne w gospodarowaniu zasobami turystycznymi;
           II rok Geografii, Wizualizacja kartograficzna danych;
           III rok Geoinformatyki, Seminarium licencjackie - poprowadzi dr M. Krukowski;

29.11 - II rok Geografii, Źródła i bazy danych przestrzennych;

30.11 - II rok Geografii II st, Bazy danych przestrzennych;

Terminy uzupełnienia przepadających zajęć zostaną podane na następnym spotkaniu.
J. Kuna