Godziny rektorskie 21.04.2017 r.

mgr Katarzyna Jaksim

20.04.2017

W związku z Międzynarodowym Dniem Ziemi i Ogólnopolskim Dniem Geografa, JM Rektor ogłasza
godziny rektorskie w dniu 21.04.2017 r. w godz. 8.00-15.00.

 

Dziekan WNoZiGP
dr hab. Sławomir Terpiłowski, prof. nadzw.