Fakultety semestr zimowy 2020/2021

dr hab. Wojciech Zgłobicki

06.07.2020

Szanowni Państwo,

Przedstawiam poniżej listę fakultetów, które zostaną uruchomione w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021. Uprzejmie proszę osoby, które nie dokonały jeszcze wyboru o zapisywanie się na fakultety. W niektórych przypadkach konieczna będzie zmiana wybranych fakultetów, ze względu na zbyt małą liczbę zapisanych osób.

 

Z poważaniem,

Wojciech Zgłobicki

Prodziekan ds. Studenckich

 

Dr M. Dobek, dr S. Wereski - Bioklimatologia człowieka (geografia, I stopień, II rok)

Dr M. Ziółek - Ochrona przyrody ożywionej z elementami gospodarki leśnej (geografia, I stopień, II rok)

Dr hab. M. Łuszczuk - Epidemie w przestrzeni i dziejach świata (geografia, I stopień, III rok)

Dr S. Wereski - Modele bioklimatyczne (geografia, II stopień, II rok)

Dr Ł. Franczak - Atrakcyjność turystyczna wybranych krajów bałkańskich (turystyka i rekreacja, I stopień, III rok)

Dr K. Mięsiak-Wójcik, dr G. Gajek - Dark Tourism: fenomen kulturowy czy fanaberia XXI wieku? (turystyka i rekreacja, I stopień, III rok)

Dr A. Polska - Korea Południowa jako potencjalny region turystyczny (turystyka i rekreacja, I stopień, III rok)

Dr M. Huber - Atrakcje geoturystyczne Europy Południowej (turystyka i rekreacja, I stopień, III rok)

Dr J. Pietruczuk - Gry bez prądu - w teorii i praktyce (turystyka i rekreacja, I stopień, III rok)

Dr M. Huber - Atrakcje przyrody nieożywionej gór Polski (turystyka i rekreacja, II stopień, II rok)

Dr M. Ziółek - Lasy w Polsce – rola i znaczenie dla gospodarki (gospodarka przestrzenna, I stopień, III rok)

Dr K. Kałamucki - Organizacja i funkcjonowanie służb geodezyjnych i kartograficznych (gospodarka przestrzenna, II stopień, II rok)

Dr hab. L. Gawrysiak - Numeryczne Modele Terenu i ich zastosowania (geoinformatyka, I stopień, II rok)

Dr M. Plaszczyk - Grafika komputerowa 3D (geoinformatyka, I stopień, II rok)

Dr A. Krzyżewska - Dane hydroklimatyczne (geoinformatyka, I stopień, III rok)

Dr M. Klisowski - JavaScript i interaktywne strony WWW (geoinformatyka, I stopień, III rok)

Dr M. Siłuch, dr P. Bartmiński - Teledetekcja multi i hiperspektralna (geoinformatyka, II stopień, II rok)