Fakultety semestr zimowy 2018/2019

dr hab. Wojciech Zgłobicki

25.09.2018

Szanowni Państwo,

Studenci WNoZiGP,

Poniżej przedstawiam listę fakultetów urochomionych w semestrze zimowym 2018/2019.

Osoby zapisane na fakultety nieuruchomione (zbyt mała liczba chętnych) proszę o przepisanie się na zajęcia, który będą realizowane.

Z poważaniem,

Wojciech Zgłobicki

Prodziekan ds. Studenckich

 

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Fakultety wybrane na rok akademicki 2018/2019 – semestr zimowy

 

Geografia - I stopień II rok

Dr Anna Polska, Korea Południowa – przestrzeń i kultura

dr Marta Ziółek, Ochrona przyrody ożywionej z elementami gospodarki leśnej

dr K. Mięsiak-Wójcik, dr J. Sposób, Katastrofy wodne

Geografia - I stopień III rok

dr hab. Jan Rodzik, prof. UMCS, Środowisko geograficzne Arktyki

Prof. dr hab. Bogusław M. Kaszewski, Biometeorologia

dr A. Krzyżewska, Ekstremalne zdarzenia pogodowe

Geografia – II stopień II rok

Prof. dr hab. Jerzy Nawrocki, Magnetometria środowiska

Turystyka i rekreacja - I stopień III rok

dr hab. Sebastian Bernat, Turystyka w obszarach przemysłowych i poprzemysłowych

dr Joanna Szczęsna, Współczesne formy turystyki kulturowej

dr K. Mięsiak-Wójcik, dr J. Sposób, Budowle hydrotechniczne jako atrakcje turystyczne Polski

Pracownicy Biura Karier, Zarządzanie stresem

Dr inż. Anna Polska, Korea Południowa jako potencjalny region turystyczny

Dr Andrzej  Plak, Komunikacja i autoprezentacja

dr Marta Ziółek, Turystyka na obszarach leśnych - sylwaturystyka

Turystyka i rekreacja - II stopień II rok 

dr hab. Sebastian Bernat, Turystyka filmowa

Gospodarka przestrzenna - I stopień III rok

dr Joanna Szczęsna, Design Thinking w planowaniu przestrzennym

dr Magdalena Suchora, Usługi ekosystemowe w przestrzeni miejskiej

dr hab. Waldemar Kociuba, prof. UMCS, LIDAR jako narzędzie inwentaryzacji przestrzeni geograficznej

Geoinformatyka – I stopień II rok

Dr Leszek Gawrysiak, Numeryczne Modele Terenu i ich zastosowania

Ł. Kacprzak, Modelowanie BIM

K. Pomorska, Zaawansowane metody wizualizacji danych przestrzennych

Geoinformatyka – I stopień III rok

dr Agnieszka Krzyżewska, Dane hydroklimatyczne – źródła i specyfika

dr Grzegorz Gajek, Bazy danych środowiska abiotycznego w publicznej sferze działań

Dr Michał Klisowski, JavaScript i interaktywne strony WWW

Geoinformatyka – II stopień I rok

Dr Jakub Kuna, dr Krzysztof Raczyński, Bazy danych georeferencyjnych

Geoinformatyka – II stopień II rok

dr Monika Kotorowicz, JAVA korporacyjna

Tourism management – I stopień II rok

Dr hab. Anna Dłużewska, Marketing for tourism and recreation

Dr hab. Anna Dłużewska, Desk research sources and analysis

Mgr Radosław Szafranowicz-Małozięć, Tourguide and tourleaders

Mgr Radosław Szafranowicz-Małozięć, Development of business tourism market