Fakultety - semestr letni 2020/2021

dr hab. Wojciech Zgłobicki

05.01.2021

Szanowni Państwo,

Przedstawiam poniżej listę fakultetów, które zostaną uruchomione w semestrze letnim 2020/2021.

Proszę osoby zapisane na fakultety nieuruchomione ze względu na zbyt małą liczbę zapisów o zmianę wyboru.

Z poważaniem,

Wojciech Zgłobicki

Prodziekan ds. Studenckich

 

Wybór fakultetów, semestr letni 2020/2021

Geografia - II stopień 1 rok

dr hab. W. Kociuba, Zdalne techniki pozyskiwania informacji o terenie w teorii i praktyce

Turystyka i rekreacja - I stopień 2 rok

dr hab. M. Łuszczuk, Design Thinking w turystyce

dr M. Dobek, Miasta świata

dr S. Wereski,  Walory kulturowe Turcji

dr hab. P. Zieliński, Turystyka kajakowa

Turystyka i rekreacja - II stopień 1 rok

dr hab. S. Bernat, Turystyka filmowa

dr  K. Bartoszek, Klimaty Ziemi i ich wpływ na turystykę

dr hab. P. Zagórski, Turystyka w obszarach polarnych

Gospodarka przestrzenna - I stopień 2 rok

dr P. Bartmiński, Podstawy ewidencji gruntów i budynków

dr M. Suchora, Podstawy wyceny nieruchomości

Geoinformatyka – I stopień 2 rok

dr hab. W. Kociuba, dr hab. P. Mroczek, Skaning TLS i tachimetria laserowa

mgr K. Pomorska, Zaawansowane metody wizualizacji danych przestrzennych

dr J. Bylina, Struktury i algorytmy danych

Geoinformatyka – I stopień 3 rok

dr hab. W. Janicki, mgr D. Dymek, mgr J. Jóźwik, Analizy przestrzenne w geografii społeczno-ekonomicznej

dr M. Klisowski, Programowanie z użyciem bibliotek GIS

dr J. Bylina, Wstęp do programowania równoległego z użyciem GPU

Geoinformatyka – II stopień 1 rok

dr M. Siłuch, dr P. Bartmiński, Niskopułapowa teledetekcja środowiska

Geoinformatyka – II stopień 2 rok

dr inż. T. Żurek, Podstawy sztucznej inteligencji