Dla pracowników WNoZiGP - kalendarz dla polskich szkół w w Chicago

dr Jolanta Rodzoś

10.11.2016

W ramach współpracy pomiędzy Wydziałem Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS a Szkołą im. Św Błażeja w Chicago jest planowane wydanie kalendarza ściennego pt. "Krajobrazy geograficzne Polski", dlatego zwracamy się z prośbą o udostępnienie zdjęć, które ilustrują krainy geograficzne Polski.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Z poważaniem,
dr Jolanta Rodzoś
dr Grzegorz Janicki