Deklaracje przyjęcia na praktyki - papierowe

mgr Iga Kozłowska

21.05.2020

Szanowni Państwo,

studenci, którzy otrzymali deklarację/umowę w bieżącym semestrze letnim w formie papierowej zobowiązni są dostarczyć uzupełnione dokumenty (podpis Praktykanta, podpis osoby reprezntującej Praktykodawcę, wypełnione Oświadczenie Praktykodawcy o możliwości publikacji danych podmiotu) na adres mailowy iga.kozlowska@poczta.umcs.lublin.pl w formie skanu lub jeżeli udało się Państwu uzyskać podpisy przed rozpoczęciem odbywania praktyk zdalnie proszę o zwrot jednego oryginału (bez Ramowego Programu Praktyk) pocztą na adres WNoZiGP (pokój 8D) w celu zaliczenia praktyki.

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia

mgr Iga Kozłowska