Ćwiczenia terenowe regionalne Sudety - II rok Geografii

dr Marek Turczyński

25.05.2017

INFORMACJA DLA STUDENTÓW II ROKU GEOGRAFII
UCZESTNICZĄCYCH W DNIACH 05 – 10 CZERWCA 2017 R.
W ĆWICZENIACH TERENOWYCH REGIONALNYCH
W SUDETACH

Zbiórka uczestników ćwiczeń 05.06 (poniedziałek) o godz. 6.45 na parkingu
pomiędzy budynkami Wydziału Artystycznego – al. Kraśnicka 2.

Powrót do Lublina w dniu 10 czerwca br. planowany jest ok. godz. 1800.

Uczestnicy ćwiczeń terenowych zobowiązani są do posiadania dokumentu potwierdzającego tożsamość (DO lub paszport), ubezpieczenia NNW (obowiązkowe), odpowiedniego ubioru terenowego (buty terenowe, okrycie przeciwdeszczowe itp.) oraz przygotowanych materiałów i notatnika.

Osoby nieubezpieczone proszone są o złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od roszczeń z tytułu wypadków w czasie trwania ćwiczeń.

Szczegółowe informacje zostaną przedstawione na spotkaniu w dniu 26.05.2017 r.

Opiekun ćwiczeń
dr Marek Turczyński, Zakład Hydrologii