Ćwiczenia terenowe regionalne - Pomorze dla studentów II roku I stopnia geografii

dr hab. Sławomir Terpiłowski

01.06.2023

STUDENCI II ROK I STOPNIA, KIERUNEK GEOGRAFIA 

Ćwiczenia terenowe regionalne - Pomorze

Termin ćwiczeń: 4-09.06.2023 r.
Prowadzący ćwiczenia: dr hab. Sławomir Terpiłowski, prof. UMCS; prof. dr hab. Maria Łanczont, Katedra Geomorfologii i Paleogeografii.
Zbiórka/początek ćwiczeń: 4 czerwca (niedziela), godz. 6.30, parking przy Instytucie Sztuk Pięknych UMCS, al. Kraśnicka 2b.
Powrót/zakończenie ćwiczeń: 9 czerwca (piątek), około godz. 18.00.
Noclegi podczas ćwiczeń: Studencki Dom Marynarza 3, ul. Beniowskiego 15/17, 81-226 Gdynia, tel.: (58) 55 86 329
Wyżywienie podczas ćwiczeń: we własnym zakresie, podczas planowanych przerw obiadowych, w miejscach z obiektami gastronomicznymi.

UWAGA! Uczestnicy ćwiczeń terenowych są zobowiązani do: indywidualnego ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków, posiadania dowodu tożsamości, odpowiedniego ubioru terenowego, a także przyborów do pisania i notatników.

Opiekun ćwiczeń
dr hab. Sławomir Terpiłowski, prof. UMCS