Szkolenia na I roku studiów w roku akademickim 2021/22

mgr inż. Małgorzata Lipczyńska

27.09.2021

W roku akademickim 2021/22 dla studentów I roku prowadzone będą w formule on-line szkolenia (w języku polskim oraz języku angielskim):

  • bezpieczeństwo i higiena pracy,
  • etyka i odpowiedzialność dyscyplinarna studentów,
  • przysposobienie biblioteczne.

Szkolenia obejmują osoby, które po raz pierwszy rozpoczynają studia na UMCS w formie stacjonarnej i niestacjonarnej pierwszego i drugiego stopnia (w przypadku, gdy nie odbyli tych szkoleń w ramach studiów I stopnia) oraz jednolitych studiów magisterskich. Szkolenia są obowiązkowe dla w/w studentów i zostaną zakończone testami zaliczeniowymi on-line. Zaliczenia pojawią się automatycznie w systemie USOS podczas zimowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej.

 

W celu rozpoczęcia szkoleń każdy student powinien załogować się na stronie Wirtualnego Kampusu UMCS:

https://kampus.umcs.pl

Szkolenia ogólnouniwersyteckie> Obowiązkowe szkolenia na studiach licencjackich i magisterskich

(logowanie przy pomocy nazwy użytkownika oraz hasła identycznego jak do systemu USOS)

 

Wszyscy wymienieni zobowiązani są do zaliczenia szkoleń w terminie:

od 04.10.2021 do 15.02.2022 r.

 

Szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy w języku angielskim rozpocznie się w terminie późniejszym, podanym przez Kierownika Działu BHP i Ochrony Przeciwpożarowej UMCS.