Szkolenia na I roku studiów w roku akademickim 2020/21

mgr inż. Małgorzata Lipczyńska

13.10.2020

W roku akademickim 2020/21 dla studentów I roku prowadzone będą w formule on-line szkolenia:

  • bezpieczeństwo i higiena pracy,
  • etyka i odpowiedzialność dyscyplinarna studentów,
  • przysposobienie biblioteczne.

Szkolenia obejmują osoby, które po raz pierwszy rozpoczynają studia na UMCS w formie stacjonarnej i niestacjonarnej pierwszego, drugiego stopnia (w przypadku, gdy nie odbyli tych szkoleń w ramach studiów I stopnia) oraz jednolitych studiów magisterskich. Szkolenia są obowiązkowe dla w/w studentów i zostaną zakończone testami zaliczeniowymi on-line. Zaliczenia pojawią się automatycznie w systemie USOS podczas zimowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej.

W celu rozpoczęcia szkoleń każdy student powinien załogować się na stronie Wirtualnego Kampusu UMCS:

https://kampus.umcs.pl

Szkolenia ogólnouniwersyteckie> Szkolenia na studiach licencjackich i magisterskich (logowanie przy pomocy nazwy użytkownika oraz hasła identycznego jak do systemu USOS)

Wszyscy wymienieni zobowiązani są do zaliczenia szkoleń w terminie:

od 12.10.2020 do 10.02.2021 r.