Szkolenia na I roku studiów w roku akademickim 2019/20

mgr inż. Małgorzata Lipczyńska

04.10.2019

W roku akademickim 2019/20 dla studentów I roku prowadzone będą w formule on-line szkolenia:

  • bezpieczeństwo i higiena pracy,
  • etyka i odpowiedzialność dyscyplinarna studentów,
  • przysposobienie biblioteczne.

Szkolenia obejmują osoby, które po raz pierwszy rozpoczynają studia na UMCS w formie stacjonarnej i niestacjonarnej pierwszego, drugiego stopnia (w przypadku, gdy nie odbyli tych szkoleń w ramach studiów I stopnia) oraz jednolitych studiów magisterskich. Szkolenia są obowiązkowe dla w/w studentów i zostaną zakończone testami zaliczeniowymi online. Zaliczenia pojawią się automatycznie w systemie USOS podczas zimowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej.

 

W celu rozpoczęcia szkoleń każdy student powinien załogować się na stronie Wirtualnego Kampusu UMCS:

https://kampus.umcs.pl

Szkolenia ogólnouniwersyteckie> Szkolenia na studiach licencjackich i magisterskich

(logowanie przy pomocy nazwy użytkownika oraz hasła identycznego jak do systemu USOS)

 

Wszyscy wymienieni zobowiązani są do zaliczenia szkoleń w terminie:

od 21.10.2019 do 10.02.2020 r.