Szkolenia na I roku studiów w roku akademickim 2018/19

dr Artur Markowski

28.09.2018

W roku akademickim 2018/19 dla studentów I roku prowadzone będą w formule on-line szkolenia:

•       bhp,

•       etyka i odpowiedzialność dyscyplinarna studentów,

•       przysposobienie biblioteczne.

Szkolenia obejmują osoby, które po raz pierwszy rozpoczynają studia na UMCS w formie stacjonarnej i niestacjonarnej pierwszego, drugiego stopnia (w przypadku, gdy nie odbyli tych szkoleń w ramach studiów I stopnia) oraz jednolitych studiów magisterskich. Szkolenia są obowiązkowe dla w/w studentów rozpoczynających studia na naszej uczelni i zostaną zakończone testami zaliczeniowymi online. Zaliczenia pojawią się automatycznie w systemie USOS podczas zimowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej.

 

W celu rozpoczęcia szkoleń każdy student powinien załogować się na stronie Wirtualnego Kampusu UMCS:

https://kampus.umcs.pl

(przy pomocy nazwy użytkownika oraz hasła identycznego jak do systemu USOS)

 

Wszyscy wymienieni zobowiązani są do zaliczenia szkoleń w terminie:

od 22.10.2018 do 25.11.2018 r.