Propozycja praktyk studenckich - Fizyka techniczna, Inżynieria nowoczesnych materiałów

dr Artur Markowski

29.06.2017

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż Prezes firmy Krystian Sp. z o.o. p. Krystian Klementowicz wyraził chęć podjęcia współpracy w zakresie stałego przyjmowania studentów UMCS na praktyki do swojego przedsiębiorstwa.

Firma Krystian posiada ponad 26 lat doświadczenia w branży maszyn do przemysłu papierniczego i może poszczycić się ugruntowaną pozycją zarówno na rynku polskim jak i międzynarodowym. Przedmiotem jej podstawowej działalności jest produkcja maszyn specjalnego przeznaczenia, wprowadzane są innowacyjne i jednocześnie zaawansowane technologicznie rozwiązania z dziedziny mechaniki, mechatroniki, chemii, termodynamiki i innych dziedzin techniki. Firma jest właścicielem wielu patentów na wynalazki. Link do strony www http://krystian.us/ 

Na praktyki do firmy Krystian mogą zgłaszać się studenci kierunków: Fizyka techniczna, Inżynieria nowoczesnych materiałów, Chemia lub chemia techniczna (2 osoby), Iberystyka, Rusycystyka, Ukrainistyka - lub Lingwistyka stosowana, Science and technology, Zarządzanie, Archiwistyka oraz studenci mający wiedzę/doświadczenie z zakresu promocji, PR, marketingu, budowania wizerunku w social mediach oraz produkcji filmów/spotów reklamowych. 

Docelowo pomiędzy firmą Krystian Sp. z o.o. a UMCS będzie podpisana Umowa ramowa, w ramach której studenci będą mogli zgłaszać się na praktyki. Skan podpisanej umowy zostanie przesłany do kierowników dziekanatów poszczególnych wydziałów. Na chwilę obecną praktyki byłyby realizowane na podstawie standardowej deklaracji/umowy (oczywiście do momentu podpisania umowy ramowej). Firma zaprasza studentów na praktyki już od 3 lipca br., dlatego bardzo proszę o przekazanie niniejszej informacji zainteresowanym studentom.

Opiekunem praktyk jak i osobą upoważnioną do podpisania deklaracji/umowy z ramienia przedsiębiorstwa będzie p. Krystian Klementowicz - Prezes.

Koordynacją przyjmowania studentów na praktyki od 30 czerwca br. będzie zajmować się p. Karolina Furman- Pełnomocnik ds. Jakości (kontakt: karolina@krystian.us, 695 457 710, 81 744 32 21). W razie konieczności można kontaktować się również z p. Ireną Szwiec-Ogniwczuk, która zajmuje się kadrami i również będzie dysponować informacjami na temat dostępnych miejsc praktyk w przedsiębiorstwie.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących praktyk w firmie „Krystian Sp. z o.o.” bardzo proszę o bezpośredni kontakt z p. Karoliną Furman. 

Z poważaniem, 

Marta Wolińska

Administrator Systemu Obsługi Praktyk

www.praktyki.umcs.lublin.pl

tel. (81) 537- 58-79