Program Erasmus+ (rekrutacja na studia zagraniczne w roku akademickim 2017/2018)

dr Artur Markowski

24.02.2017

Informujemy, że w związku z uczestnictwem Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Programie Erasmus+ (Mobilność Edukacyjna) studenci Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, mają możliwość odbycia części swoich studiów w roku akademickim 2017/18 na uczelniach zagranicznych.

Program Erasmus+ (rekrutacja na studia zagraniczne w roku akademickim 2017/2018) - szczegółowe informacje